Foto album izborno obaviještajne skupštine DVD-a Salinovec 2017.
Intervencije DVD-a Salinovec 2017