O vatrogasnom društvu

Dobrovoljno vatrogasno društvo Salinovec je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga u djelatnosti zaštite od požara i vatrogastva od posebnog interesa za Salinovec, Grad Ivanec, Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku.

Temeljna zadaća društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.
Članovi društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi.

Društvo je osnovano 1953. godine na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva.

Društvo je izravno udruženo u Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanca.

Puni naziv društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Salinovec
Skraćeni naziv je: DVD Salinovec

Sjedište društva je u Salinovcu, Salinovec 18, HR-42240 Ivanec.
Područje djelovanja i odgovornosti društva je područje Salinovca, Ivanečke Željeznice, Vrhovca i Ivanečkog Naselja.

Opći podaci

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Salinovec
Skraćeni naziv: DVD Salinovec
Sjedište: HR – 42240 Ivanec, Salinovec 18
IBAN: HR5823600001101743077
Matični broj: 03160262
OIB: 25168536588
Registarski broj udruge: 05000161
Registar neprofitnih organizacija: 0103941